0 رای
287 نمایش
Clustered Index در sql چیست؟
0 رای
733 نمایش
جدولی داریم که تعداد زیادی رکورد دارد. چگونه می توانیم تعداد رکورد مشخصی از آن را انتخاب کنیم؟
نمایش 2 نتایج