پاسخ داده شد
0
0

فرض کنید فرمی برای آپلود یک فایل داریم. چطور پیشرفت آپلود را با یک progress bar نشان دهیم؟

 • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
پاسخ عالی
0
0

برای نمایش progress bar می توانید از کامپوننت LinearProgress استفاده کنید. ابتدا ایمپورتش کنید:

import LinearProgress from "@material-ui/core/LinearProgress";

سپس در هر قسمتی از صفحه که خواستید آن را قرار دهید:

<LinearProgress variant="determinate" value={uploadProgress} />

* uploadProgress متغیر state ای است که برای نشان دادن درصد پیشرفت progress bar استفاده می کند و باید تعریفش کنید.

حالا باید در axios و در متد onUploadProgress ، uploadProgress را مقدار دهی کنید:

axios
    .post("http://localhost/posts/uploadFile", formData, { c
    ,
    onUploadProgress: (progressEvent) => {
     const progress = (progressEvent.loaded / progressEvent.total) * 100;
     setUploadProgress(progress);
    },
    onDownloadProgress: (progressEvent) => {
     const progress = 50 + (progressEvent.loaded / progressEvent.total) * 100;
     console.log(progress);
     setUploadProgress(progress);
    },
    })

 

 • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
اگر قبلاً حساب کاربری دارید با پر کردن فیلد های زیر یا به عنوان مهمان ارسال کنید.
نام*
ایمیل*
وب سایت