پاسخ داده شد
0
0

چگونه می توانیم با استفاده از useState یک عنصر به لیست اضافه کنیم؟

 • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
پاسخ عالی
0
0

فرض کنیم یک لیست به صورت زیر  داریم

 const [data,setData]=useState([
    {name:'React', time:'12'},
    {name:'jsp', time:'15:20'}
  ])

برای اضافه کردن یک عنصر به این لیست به صورت زیر عمل می کنیم

const newdata={name:'java', time:'8'};
setData([...data,newdata]);
 • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
اگر قبلاً حساب کاربری دارید با پر کردن فیلد های زیر یا به عنوان مهمان ارسال کنید.
نام*
ایمیل*
وب سایت