پاسخ داده شد
0
0

چطور چک کنیم که یک مقدار خاص در بین عناصر یک آرایه وجود دارد یا نه؟

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
پاسخ عالی
0
0

فرض کنیم آرایه ای به این صورت داریم:

[{id:"x",name:"y"},{,id:"sd",name:"fg"}]

چطور چک کنیم که آیا عنصری از این آرایه، id برابر x دارد؟

برای این کار و کلا برای بررسی محتوای یک آرایه در react می توانیم از تابع some استفاده کنیم. مثلاً برای مثال بالا می توانیم بدین صورت کد بزنیم:

const targetId = "x"; // Change this to the ID you're looking for

const hasItemWithId = dataArray.some(item => item._id === targetId);

if (hasItemWithId) {
  console.log(`Array contains an item with _id: ${targetId}`);
} else {
  console.log(`Array does not contain an item with _id: ${targetId}`);
}

 

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
اگر قبلاً حساب کاربری دارید با پر کردن فیلد های زیر یا به عنوان مهمان ارسال کنید.
نام*
ایمیل*
وب سایت