پاسخ داده شد
1
0

تبدیل رشته به عدد در jsf  چگونه انجام می شود؟

 

 • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
پاسخ عالی
0
0

برای تبدیل رشته به عدد از  تگ  <f:convertNumber> به صورت زیر استفاده می کنیم.

<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"  
  xmlns:h = "http://java.sun.com/jsf/html"
  xmlns:f = "http://java.sun.com/jsf/core">

<f:convertNumber minFractionDigits = "2" />

minFractionDigits : با استفاده از  این ویژگی مینیمم رقم در قسمت اعشاری را  مشخص می کنیم.در این مثال گفتیم که قسمت اعشار می بایست  2 رقم یا بیشتر باشد.

در این تگ می توانیم ویژگی های زیر را استفاده کنیم

maxFractionDigits : حداکثر رقم در قسمت اعشار

pattern : می توانیم یک الگو بدهیم و بگوییم که رشته به فرمت مورد نظر تبدیل شود.

maxIntegerDigits  : ماکسیمم رقم در قسمت صحیح

minIntegerDigits : مینیمم رقم در قسمت صحیح

integerOnly  : اگر true باشد فقط قسمت صحیح عدد در نظر می شود.

currencySymbol  :  هر علامت واحد پولی که بدهیم در کنار عدد قرار می گیرد.

type : نوع عدد که می تواند عدد پول یا درصد باشد

<html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml"  
  xmlns:h = "http://java.sun.com/jsf/html"
  xmlns:f = "http://java.sun.com/jsf/core">
  
 
  <h:body>
   <table >
     <tr>
      <th>Parameter</th>
      <th>Value Passed</th>
      <th>Output</th>
     </tr>
     
     <tr>
      <td>minFractionDigits = "2"</td>
      <td>100.12345</td>
      <td>
        <h:outputText value = "100.12345" >
         <f:convertNumber minFractionDigits = "2" />
        </h:outputText>
      </td>
     </tr>
     
     <tr>
      <td>pattern = "#000.000"</td>
      <td>100.12345</td>
      <td>
        <h:outputText value = "100.12345" >
         <f:convertNumber pattern = "#000.000" />
        </h:outputText>
      </td>
     </tr>
     
     <tr>
      <td>currencySymbol = "$"</td>
      <td>$100</td>
      <td>
        <h:outputText value = "$100">
         <f:convertNumber currencySymbol = "$" type = "currency" />
        </h:outputText>
      </td>
     </tr>
     
     <tr>
      <td>type = "percent"</td><td>100.12345%</td>
      <td>
        <h:outputText value = "100.12345%" >
         <f:convertNumber type = "percent" />
        </h:outputText>
      </td>
     </tr>
   </table>
  
  </h:body>
</html>
 • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
اگر قبلاً حساب کاربری دارید با پر کردن فیلد های زیر یا به عنوان مهمان ارسال کنید.
نام*
ایمیل*
وب سایت