EN

Search
Close this search box.

موستانگ، وحشیِ دوست داشتنی

پاسخ داده شد
0
0

چگونه می توان ساختار درختی در جدول ایجاد کرد؟

 • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
پاسخ عالی
0
0

برای اینکار می توانیم از قابلیت parentChildData در کامپوننت material-table  کنیم.با استفاده از این ویژگی زیرمجموعه های هر سطر زیر آن سطر نمایش داده می شود.

function BasicTreeData() {
 return (
  <MaterialTable
   title=" Tree Data "
   data={[
    {
     id: 1,
     name: 'a',
     surname: 'Baran',
     sex: 'Male',
     type: 'adult',
    },
    {
     id: 2,
     name: 'b',
     surname: 'Baran',
     sex: 'Female',
     type: 'adult',
     parentId: 1,
    },
    {
     id: 3,
     name: 'c',
     surname: 'Baran',
     sex: 'Female',
     type: 'child',
     parentId: 1,
    },
    {
     id: 4,
     name: 'd',
     surname: 'Baran',
     sex: 'Female',
     type: 'child',
     parentId: 3,
    },
    {
     id: 5,
     name: 'e',
     surname: 'Baran',
     sex: 'Female',
     type: 'child',
    },
    {
     id: 6,
     name: 'f',
     surname: 'Baran',
     sex: 'Female',
     type: 'child',
     parentId: 5,
    },
   ]}
   columns={[
    { title: 'name', field: 'name' },
    { title: 'lastname', field: 'lastname' },
    { title: 'sex', field: 'sex' },
    { title: 'type', field: 'type', removable: false },
   
   ]}
   parentChildData={(row, rows) => rows.find(a => a.id === row.parentId)}
   
  />
 )
}

متد parentChildData پدر هر رکورد را پیدا کرده و به آن مرتبط می کند.

 • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
اگر قبلاً حساب کاربری دارید با پر کردن فیلد های زیر یا به عنوان مهمان ارسال کنید.
نام*
ایمیل*
وب سایت