پاسخ داده شد
0
0

چگونه می توانیم امکان جستجو در جدول با استفاده از bootstrap داشته باشم؟

 • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
پاسخ عالی
0
0

در bootstrap  کامپوننتی برای قرار دادن فیلتر روی جدول نداریم و باید از جی کوئری استفاده کنیم.در مثال زیر یک فیلتر روی ستون های جدول فیلتر قرار داده ایم که براساس حرف  اول بتوانیم جستجو انجام دهیم.

<div class="container mt-3">
 <input class="form-control" id="myInput" type="text" placeholder="Search..">
 <br>
 <table class="table table-bordered">
  <thead>
   <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Email</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody id="myTable">
   <tr>
    <td>vfeee</td>
    <td>fds</td>
    <td>john@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>sara</td>
    <td>dfggs</td>
    <td>mghgary@gmail.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>sam</td>
    <td>sam</td>
    <td>july@dfr.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>reza</td>
    <td>rezaee</td>
    <td>rezza@rere.com</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
 
<script>
$(document).ready(function(){
 $("#myInput").on("keyup", function() {
  var value = $(this).val().toLowerCase();
  $("#myTable tr").filter(function() {
   $(this).toggle($(this).text().toLowerCase().indexOf(value) > -1)
  });
 });
});
</script>
 • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
اگر قبلاً حساب کاربری دارید با پر کردن فیلد های زیر یا به عنوان مهمان ارسال کنید.
نام*
ایمیل*
وب سایت