پاسخ عالی
0
0

برای صفحه بندی از کلاس pagination استفاده می کنیم.همچنین می توانیم با توجه به نیاز خود و نوع صفحه بندی از تگ <nav> استفاده کنیم.مثلا برای نتایج جستجو می توانیم از کلاس Search results pages در این تگ استفاده کنیم.

<nav aria-label="Search results pages">
 <ul class="pagination">
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">قبل</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">بعد</a></li>
 </ul>
</nav>

درصورتیکه به جای کلمات قبل و بعد بخواهیم از آیکون استاده کنیم بصورت زیر عمل می کنیم

<nav aria-label="Page navigation example">
 <ul class="pagination">
  <li class="page-item">
   <a class="page-link" href="#" aria-label="Previous">
    <span aria-hidden="true">&laquo;</span>
    <span class="sr-only">قبل</span>
   </a>
  </li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">1</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">2</a></li>
  <li class="page-item"><a class="page-link" href="#">3</a></li>
  <li class="page-item">
   <a class="page-link" href="#" aria-label="Next">
    <span aria-hidden="true">&raquo;</span>
    <span class="sr-only">بعد</span>
   </a>
  </li>
 </ul>
</nav>
 • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
اگر قبلاً حساب کاربری دارید با پر کردن فیلد های زیر یا به عنوان مهمان ارسال کنید.
نام*
ایمیل*
وب سایت