EN

Search
Close this search box.

موستانگ، وحشیِ دوست داشتنی

پاسخ داده شد
0
0

چگونه می توانیم در یک pom فایل یک pom فایل دیگر تعریف کنیم؟

 • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
پاسخ عالی
0
0

در این حالت یکی از pom ها می شود parent و دیگری child. در اینصورت pom مربوط به chilld شامل تمام dependency و  property های تعریف شده در pom فایل پدر خواهد بود.

فرض کنیم  pom فایل پدر به صورت زیر است

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd;
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 
  <groupId>com.howtodoinjava.demo</groupId>
  <artifactId>MavenExamples</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <packaging>pom</packaging>
 
  <name>MavenExamples Parent</name>
  <url>http://maven.apache.org</url>
 
  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <junit.version>3.8.1</junit.version>
    <spring.version>4.3.5.RELEASE</spring.version>
  </properties>
 
  <dependencies>
   
    <dependency>
      <groupId>junit</groupId>
      <artifactId>junit</artifactId>
      <version>${junit.version}</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
     
    
  </dependencies>
</project>

در pom فایل فرزند، pom فایل  پدر را در تگ parent معرفی می کنیم

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
 
  <parent>
    <groupId>com.howtodoinjava.demo</groupId>
    <artifactId>MavenExamples</artifactId>
    <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  </parent>
    
</project>
 • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0

فایل pom در جاوا | موستانگ
[url=http://www.glg0i1ge844ii3c047y11aq4z28x2ow7s.org/]ujhklqvkdyw[/url]
jhklqvkdyw http://www.glg0i1ge844ii3c047y11aq4z28x2ow7s.org/
ajhklqvkdyw

 • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 2 نتایج
پاسخ شما
اگر قبلاً حساب کاربری دارید با پر کردن فیلد های زیر یا به عنوان مهمان ارسال کنید.
نام*
ایمیل*
وب سایت