پاسخ داده شد
0
0

فرض کنید در parent component هستیم و می خواهیم متدی را در child component فراخوانی کنیم.

 • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
پاسخ عالی
0
0

بسته به اینکه child component چه نوع کامپوننتی است ( functional یا class ) دو راه دارید:

1- functional component

یک state تعریف کنید و به عنوان prop به child component بدهید. بعد در child component یک useEffect تعریف کنید که با تغییر پیدا کردن این متغیر state اجرا شود و کار مورد نظر شما را انجام دهد:

const Child = props => {
 useEffect(() => TriggeredFunc(), [props.buttonClicked]);

 const TriggeredFunc = () => {
  ...
 }

 return '...';
}

const Parent = () => {
 const [buttonClicked, setButtonClicked] = useState(0);

 const onClick = e => {
  setButtonClicked(buttonClicked++);
 }

 return <>
  <button onClick={onClick}>My Button</button>
  <Child buttonClicked={buttonClicked} />;
 </>

}

2- class component

اگر کامپوننت را بصورت class تعریف کردید، می تواند از useRef برای اینکار کمک بگیرید (useRef برای functional component کار نمی کند، چون از این نوع کامپوننت نمی شود instance ساخت)

در child component:

const ChildComponent = React.forwardRef(({ actionButtons, ...props }, ref) => {
 const [childDataApi, setChildDataApi] = useState(null);
 
 const childFunction = () => {
  // update childDataApi and pass it to parent
  console.log("inside refreshEntireGrid");
 }

 useImperativeHandle(ref, () => ({
  childFunction
 }));

 ...

 return ( ... );
});

در parent component:

const ParentComponent = (props) => {
 const myRef = useRef();

 const onClickFunction = () => {
  myRef.current?.childFunction();
 }

 return (
  <ChildComponent ref={myRef}/>
 );
}

ش

 • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
اگر قبلاً حساب کاربری دارید با پر کردن فیلد های زیر یا به عنوان مهمان ارسال کنید.
نام*
ایمیل*
وب سایت