EN

Search
Close this search box.

موستانگ، وحشیِ دوست داشتنی

پاسخ داده شد
0
0

برای پیاده سازی فرم در bootstrap از چه کلاسی استفاده می کنیم؟

 • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
پاسخ عالی
0
0

برای پیاده سازی فرم از کلاس form-control استفاده می کنیم.این کلاس پهنای فیلدها را 100% قرار می  دهد و  باعث می شود فرم مرتب و یکدست باشد.همچنین برای اینکه فاصله فیلدها از هم یکسان و مناسب باشد از کلاس form-group  برای  هر فیلد استفاده می کنیم.

<form action="/...">
 <div class="form-group">
  <label for="email">Email address:</label>
  <input type="email" class="form-control" placeholder="Enter email" id="email">
 </div>
 <div class="form-group">
  <label for="pwd">Password:</label>
  <input type="password" class="form-control" placeholder="Enter password" id="pwd">
 </div>
 <div class="form-group form-check">
  <label class="form-check-label">
   <input class="form-check-input" type="checkbox"> select me
  </label>
 </div>
 <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
</form>

همچنین درصورتیکه بخواهیم همه فیلدهای فرم در یک خط باشند از کلاس form-inline  در تگ <form> استفاده می کنیم.

<form class="form-inline" action="/...">
 <label for="email">Email address:</label>
 <input type="email" class="form-control" placeholder="Enter email" id="email">
 <label for="pwd">Password:</label>
 <input type="password" class="form-control" placeholder="Enter password" id="pwd">
 <div class="form-check">
  <label class="form-check-label">
   <input class="form-check-input" type="checkbox"> sellect me
  </label>
 </div>
 <button type="submit" class="btn btn-primary">Submit</button>
</form>
 • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
اگر قبلاً حساب کاربری دارید با پر کردن فیلد های زیر یا به عنوان مهمان ارسال کنید.
نام*
ایمیل*
وب سایت