پاسخ داده شد
0
0

چگونه می توانیم یک لیست مانند زیر را در صفحه خود با استفاده از  react نشان دهیم؟

 • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
پاسخ عالی
0
0

برای اینکار می توانیم از تابع map استفاده کنیم. ابتدا باید ردیفهای جدول را با استفاده از تابع useState در یک متغیر (در اینجا users ) ذخیره کنیم.

import React, { useState } from 'react';

function App() {
  const [users, setUsers] = useState([
    { id: 1, name: 'احمدی', email: 'ahmadi@omh.net', role: 'کارمند' },
    { id: 2, name: 'سعیدی', email: 'saeed@mmj.org', role: 'دانشجو' },
    { id: 3, name: 'حقیقی', email: 'hagh@hgf.com', role: 'کارمند' }
    
  ]);

  return (
    <div className="container">
      <h3 className="p-3 text-center">نمایش یک لیست در react </h3>
      <table className="table table-striped table-bordered">
        <thead>
          <tr>
            <th>نام</th>
            <th>ایمیل</th>
            <th>شغل</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          {users && users.map(user =>
            <tr key={user.id}>
              <td>{user.name} </td>
              <td>{user.email}</td>
              <td>{user.role}</td>
            </tr>
          )}
        </tbody>
      </table>
    </div>
  );
}

export { App };

 

 • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
اگر قبلاً حساب کاربری دارید با پر کردن فیلد های زیر یا به عنوان مهمان ارسال کنید.
نام*
ایمیل*
وب سایت