EN

Search
Close this search box.

موستانگ، وحشیِ دوست داشتنی

پاسخ داده شد
0
0

می خواهیم نحوه تعریف TableLayout و مثالی از آن برای ساختن یک login form را بیاموزیم.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
پاسخ عالی
0
0

فرض کنید بخواهیم یک TableLayout به شکل زیر داشته باشیم:

نمونه ای از TableLayout در اندروید - موستانگ

در اندروید، با استفاده از TableLayout می توانید عناصر را در سطرها و ستون ها بچینید (دقیقاً همانند جدول در html و استفاده از <tr> و <td>).

کد زیر برای ساختن یک TableView به صورت شکل بالاست.

<TableLayout
	xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
	android:layout_width="match_parent"
	android:layout_height="match_parent"
	android:shrinkColumns="*"  android:stretchColumns="*" android:background="#ffffff">

		<!-- Row 1 with single column -->
		<TableRow
		android:layout_height="wrap_content"
		android:layout_width="fill_parent"
		android:gravity="center_horizontal">

			<TextView
			android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content"
			android:textSize="18dp" android:text="Row 1"  android:layout_span="3"
			android:padding="18dip" android:background="#b0b0b0"
			android:textColor="#000"/>

		</TableRow>
         
		<!-- Row 2 with 3 columns -->

		<TableRow
		android:id="@+id/tableRow1"
		android:layout_height="wrap_content"
		android:layout_width="match_parent">
			
			<TextView
			android:id="@+id/TextView04" android:text="Row 2 column 1"
			android:layout_weight="1" android:background="#dcdcdc"
			android:textColor="#000000"
			android:padding="20dip" android:gravity="center"/>
                            
			<TextView
			android:id="@+id/TextView04" android:text="Row 2 column 2"
			android:layout_weight="1" android:background="#d3d3d3"
			android:textColor="#000000"
			android:padding="20dip" android:gravity="center"/>
                            
			<TextView
			android:id="@+id/TextView04" android:text="Row 2 column 3"
			android:layout_weight="1" android:background="#cac9c9"
			android:textColor="#000000"
			android:padding="20dip" android:gravity="center"/>
                        
		</TableRow>
                         
		<!-- Row 3 with 2 columns -->
		<TableRow
		android:layout_height="wrap_content"
		android:layout_width="fill_parent"
		android:gravity="center_horizontal">
                            
			<TextView
			android:id="@+id/TextView04" android:text="Row 3 column 1"
			android:layout_weight="1  android:background="#b0b0b0"
			android:textColor="#000000"
			android:padding="18dip" android:gravity="center"/>
                     
			<TextView
			android:id="@+id/TextView04" android:text="Row 3 column 2"
			android:layout_weight="1" android:background="#a09f9f"
			android:textColor="#000000"
			android:padding="18dip" android:gravity="center"/>
                        
		</TableRow>
                         
</TableLayout>

دقت کنید که با استفاده از ویژگی android:layout_span ، می توانیم یک آیتم را در بیش از یک سلول (سطر یا ستون) جای دهیم.

حالا با استفاده از Button ، TextView و EditText ، یک فرم log in می سازیم.

ctivity_table_layout_android_example.xml :
 
 
<TableLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="fill_parent">
                 	    
	<TableRow   android:paddingTop="10px" android:gravity="center">
                             
		<TextView
		android:id="@+id/status"
		android:layout_width="wrap_content"
		android:layout_gravity="center"
		android:layout_span="2"
		android:text="LOGIN"
		android:textColor="#890000"
		android:textSize="15sp"
		android:textStyle="bold" />
                        
	</TableRow>
                         
	<TableRow android:layout_marginTop="20dip" >
                            
		<TextView
		android:layout_width="wrap_content"
		android:text="Username :"
		android:textSize="20sp"
		android:textColor="#000000"
		android:layout_marginLeft="20dip"
		>
		</TextView>
                        
		<EditText
		android:id="@+id/screenName"
		android:layout_height="wrap_content"
		android:layout_marginLeft="20dip"
		android:layout_marginRight="20dip"
		android:layout_weight="1" >
                </EditText>
                           
	</TableRow>

	<TableRow android:layout_marginTop="20dip" >
                             
		<TextView android:text="Password :"  
		android:layout_width="wrap_content"
		android:textSize="20sp"
		android:textColor="#000000"
		android:layout_height="wrap_content"
		android:layout_marginLeft="20dip"></TextView>
                        
		<EditText
		android:id="@+id/password"
		android:layout_height="wrap_content"
		android:layout_marginLeft="20dip"
		android:layout_marginRight="20dip"
		android:layout_weight="1" >
		</EditText>
                           
	</TableRow>

	<TableRow android:gravity="center" android:layout_marginTop="20dip" >
                         
		<Button
		android:text="Submit"
		android:clickable="true"
		android:layout_width="wrap_content"
		android:layout_height="wrap_content"
		android:id="@+id/save" android:layout_span="2" ></Button>  
		</TableRow>
            
</TableLayout>
  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
اگر قبلاً حساب کاربری دارید با پر کردن فیلد های زیر یا به عنوان مهمان ارسال کنید.
نام*
ایمیل*
وب سایت