EN

Search
Close this search box.

موستانگ، وحشیِ دوست داشتنی

پاسخ داده شد
0
0

چند تا از مهمترین انیمیشن هایی که میتونین برای عناصر UI استفاده کنید رو براتون گذاشتیم.

 

<< اگر با نحوه پیاده سازی انیمیشن در اندروید آشنا نیستید، میتونید از این لینک استفاده کنید. >>

 • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
پاسخ عالی
-1
0

وقتی با انیمیشن های xml کار می کنید، بهتره با یک سری از ویژگی هاشون هم آشنا بشید. تغییر دادن این ها میتونه تفاوت های زیادی در نحوه عملکرد انیمیشن داشته باشه. مثلاً:

 • android:duration: مدت زمانی که انیمیشن اجرا میشه.
 • android:startOffset: زمانی که صبر می کنیم تا انیمیشن شروع بشه. از این ویژگی، وقتی که میخواهیم چند انیمیشن رو پشت سر هم اجرا کنیم، استفاده می کنیم.
 • android:interpolator: نرخ تغییر در انیمیشن رو نشون میده.
 • android:fillAfter: این ویژگی میگه آیا بعد از اینکه انیمیشن تموم شد، حالت عنصر رو با توجه به تغییرات انیمیشن، تغییر بدیم یا نه. اگر مقدارش false باشه، یعنی بعد از تموم شدن انیمیشن، عنصر به حالت قبلیش برمیگرده. این ویژگی باید با نود <set> استفاده بشه.
 • android:repeatMode: برای وقتی که می خواهید انیمیشن تکرار شود.
 • android:repeatCount: تعداد دفعات تکرار انیمیشن رو مشخص میکنه. اگر مقدارش infinite باشه، انیمیشن بی نهایت بار تکرار میشه.

و حالا لیستی از انیمیشن های xml ای مفید

 

Fade In

fade_in.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:fillAfter="true" >
 
  <alpha
    android:duration="1000"
    android:fromAlpha="0.0"
    android:interpolator="@android:anim/accelerate_interpolator"
    android:toAlpha="1.0" />
 
</set>

Fade Out

fade_out.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>7
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:fillAfter="true" >
 
  <alpha
    android:duration="1000"
    android:fromAlpha="1.0"
    android:interpolator="@android:anim/accelerate_interpolator"
    android:toAlpha="0.0" />
 
</set>

Cross Fading

Cross Fading، یعنی وقتی یه عنصر در حال fade out هست، یه عنصر دیگه، fade in بشه. برای این کار احتیاجی به یه فایل xml جدا نداریم. میتونیم از دو انیمیشن fade_in.xml و fade_out.xml استفاده کنیم.

TextView txtView1, txtView2;
Animation animFadeIn, animFadeOut;
.
.
// load animations
animFadeIn = AnimationUtils.loadAnimation(getApplicationContext(),
        R.anim.fade_in);
animFadeOut = AnimationUtils.loadAnimation(getApplicationContext(),
        R.anim.fade_out);
.
.
// set animation listeners
animFadeIn.setAnimationListener(this);
animFadeOut.setAnimationListener(this);
 
.
.
// Make fade in elements Visible first
txtMessage2.setVisibility(View.VISIBLE);
 
// start fade in animation
txtMessage2.startAnimation(animFadeIn);
         
// start fade out animation
txtMessage1.startAnimation(animFadeOut);

blink.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <alpha android:fromAlpha="0.0"
    android:toAlpha="1.0"
    android:interpolator="@android:anim/accelerate_interpolator"
    android:duration="600"
    android:repeatMode="reverse"
    android:repeatCount="infinite"/>
</set>

Zoom In

zoom_in.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:fillAfter="true" >
 
  <scale
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:duration="1000"
    android:fromXScale="1"
    android:fromYScale="1"
    android:pivotX="50%"
    android:pivotY="50%"
    android:toXScale="3"
    android:toYScale="3" >
  </scale>
 
</set>

Zoom Out

zoom_out.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:fillAfter="true" >
 
  <scale
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:duration="1000"
    android:fromXScale="1.0"
    android:fromYScale="1.0"
    android:pivotX="50%"
    android:pivotY="50%"
    android:toXScale="0.5"
    android:toYScale="0.5" >
  </scale>
 
</set>

Rotate

rotate.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <rotate android:fromDegrees="0"
    android:toDegrees="360"
    android:pivotX="50%"
    android:pivotY="50%"
    android:duration="600"
    android:repeatMode="restart"
    android:repeatCount="infinite"

    android:interpolator="@android:anim/cycle_interpolator"/>
 
</set>

Move

move.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:interpolator="@android:anim/linear_interpolator"
  android:fillAfter="true">
 
  <translate
    android:fromXDelta="0%p"
    android:toXDelta="75%p"
    android:duration="800" />
</set>

Slide Up

slide_up.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:fillAfter="true" >
 
  <scale
    android:duration="500"
    android:fromXScale="1.0"
    android:fromYScale="1.0"
    android:interpolator="@android:anim/linear_interpolator"
    android:toXScale="1.0"
    android:toYScale="0.0" />
 
</set>

Slide Down

slide_down.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:fillAfter="true">
 
  <scale
    android:duration="500"
    android:fromXScale="1.0"
    android:fromYScale="0.0"
    android:interpolator="@android:anim/linear_interpolator"
    android:toXScale="1.0"
    android:toYScale="1.0" />
 
</set>

Bounce

bounce.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:fillAfter="true"
  android:interpolator="@android:anim/bounce_interpolator">
 
  <scale
    android:duration="500"
    android:fromXScale="1.0"
    android:fromYScale="0.0"
    android:toXScale="1.0"
    android:toYScale="1.0" />
 
</set>

Sequential Animation

sequential.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:fillAfter="true"
  android:interpolator="@android:anim/linear_interpolator" >
 
  <!-- Use startOffset to give delay between animations -->
 
 
  <!-- Move -->
  <translate
    android:duration="800"
    android:fillAfter="true"
    android:fromXDelta="0%p"
    android:startOffset="300"
    android:toXDelta="75%p" />
  <translate
    android:duration="800"
    android:fillAfter="true"
    android:fromYDelta="0%p"
    android:startOffset="1100"
    android:toYDelta="70%p" />
  <translate
    android:duration="800"
    android:fillAfter="true"
    android:fromXDelta="0%p"
    android:startOffset="1900"
    android:toXDelta="-75%p" />
  <translate
    android:duration="800"
    android:fillAfter="true"
    android:fromYDelta="0%p"
    android:startOffset="2700"
    android:toYDelta="-70%p" />
 
  <!-- Rotate 360 degrees -->
  <rotate
    android:duration="1000"
    android:fromDegrees="0"
    android:interpolator="@android:anim/cycle_interpolator"
    android:pivotX="50%"
    android:pivotY="50%"
    android:startOffset="3800"
    android:repeatCount="infinite"
    android:repeatMode="restart"
    android:toDegrees="360" />
 
</set>

Together Animation

together.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<set xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:fillAfter="true"
  android:interpolator="@android:anim/linear_interpolator" >
 
  <scale
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:duration="4000"
    android:fromXScale="1"
    android:fromYScale="1"
    android:pivotX="50%"
    android:pivotY="50%"
    android:toXScale="4"
    android:toYScale="4" >
  </scale>
 
  <!-- Rotate 180 degrees -->
  <rotate
    android:duration="500"
    android:fromDegrees="0"
    android:pivotX="50%"
    android:pivotY="50%"
    android:repeatCount="infinite"
    android:repeatMode="restart"
    android:toDegrees="360" />
 
</set>
 • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
اگر قبلاً حساب کاربری دارید با پر کردن فیلد های زیر یا به عنوان مهمان ارسال کنید.
نام*
ایمیل*
وب سایت