0
0

چطور در وردپرس breadcrumbs بسازیم؟ (بدون پلاگین)

 • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0

The success stories shared in this post are motivating and provide a realistic view of what can be achieved with [specific strategy]. I’m inspired to implement these ideas in my own work.

movavi video converter activation key

https://realcrackers.com/movavi-video-convertor-crack/

 • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0

با استفاده از کد زیر می توانید این کار را انجام دهید: (در تابع functions.php کد زیر را قرار دهید، بعد در المنتور یا هر صفحه ساز دیگری، با شورت کد [breadcrumbs] از آن استفاده کنید:

function custom_breadcrumbs() {
  $separator = ' » ';
  $home = 'خانه'; // text for the 'Home' link
  $show_current = 1; // 1 - show current page title, 0 - don't show
  $before = '<span class="current">'; // tag before the current crumb
  $after = '</span>'; // tag after the current crumb

  global $post;

  // Get the current page ID
  $current_page_id = $post->ID;

  // Get the hierarchy of the current page
  $ancestors = get_post_ancestors($current_page_id);

  // Initialize breadcrumbs variable
  $breadcrumbs = '<div id="breadcrumbs">';

  // Add home link
  $breadcrumbs .= '<a href="' . home_url() . '">' . $home . '</a>' . $separator;

  // Add ancestors to breadcrumbs
  if ($ancestors) {
    foreach (array_reverse($ancestors) as $ancestor) {
      $breadcrumbs .= '<a href="' . get_permalink($ancestor) . '">' . get_the_title($ancestor) . '</a>' . $separator;
    }
  }

  // Add the current page
  if ($show_current == 1) $breadcrumbs .= $before . get_the_title($current_page_id) . $after;

  $breadcrumbs .= '</div>';

  return $breadcrumbs;
}add_shortcode('breadcrumbs', 'custom_breadcrumbs'); // Register the shortcode

س

 • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 2 نتایج
پاسخ شما
اگر قبلاً حساب کاربری دارید با پر کردن فیلد های زیر یا به عنوان مهمان ارسال کنید.
نام*
ایمیل*
وب سایت