پاسخ داده شد
0
0

چگونه یک آیتم Checkbox در react پیاده سازی می  شود؟

 • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
پاسخ عالی
0
0

برای  اینکار بصورت زیر عمل می کنیم:

import React, { Component } from 'react';
import Checkbox from './Checkbox';

const items = [
 'react',
 'jsf',
 'javaScript',
];

class Application extends Component {
 componentWillMount = () => {
  this.selectedCheckboxes = new Set();
 }

 toggleCheckbox = label => {
  if (this.selectedCheckboxes.has(label)) {
   this.selectedCheckboxes.delete(label);
  } else {
   this.selectedCheckboxes.add(label);
  }
 }

 
 createCheckbox = label => (
  <Checkbox
      label={label}
      handleCheckboxChange={this.toggleCheckbox}
      key={label}
    />
 )

 createCheckboxes = () => (
  items.map(this.createCheckbox)
 )

 render() {
  return (
   <div className="container">
    <div >
     <div >

      <form >
       {this.createCheckboxes()}

       <button className="btn btn-default" type="submit">Submit</button>
      </form>

     </div>
    </div>
   </div>
  );
 }
}

export default Application;
 • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
اگر قبلاً حساب کاربری دارید با پر کردن فیلد های زیر یا به عنوان مهمان ارسال کنید.
نام*
ایمیل*
وب سایت