پاسخ داده شد
0
0

ارسال درخواستهای post  در react  چگونه  انجام  می  شود؟

 • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
پاسخ عالی
0
0

برای ارسال درخواست از تابع fetch  استفاده می کنیم.در این تابع باید آدرس مقصد را تعیین کنیم.

useEffect(() => {
  const requestOptions = {
    method: 'POST',
    headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
    body: JSON.stringify({ title: 'React Hooks POST Request Example' })
  };
  fetch('https://test.com/posts', requestOptions)
    .then(response => response.json())
    .then(data => setPostId(data.id));

}, []);

id مربوط به response را در postId قرار می دهیم و در  متد render می توانیم آن را نمایش دهیم.
[] به این معناست که درخواست فقط یکبار اجرا می شود و درصورتیکه به خطا خورد مجددا اجرا نمی شود.

همچنین می توانیم از توابع async و await استفاده کنیم

async componentDidMount() {
  // POST request using fetch with async/await
  const requestOptions = {
    method: 'POST',
    headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
    body: JSON.stringify({ title: 'React POST Request Example' })
  };
  const response = await fetch('https://test.com/posts', requestOptions);
  const data = await response.json();
  this.setState({ postId: data.id });
}

در آخر می توانیم  بررسی کنیم که  آیا در خواست با موفقیت انجام شد یا خیر:

componentDidMount() {
  // POST request using fetch with error handling
  const requestOptions = {
    method: 'POST',
    headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
    body: JSON.stringify({ title: 'React POST Request Example' })
  };
  fetch('https://test.com/invalid-url', requestOptions)
    .then(async response => {
      const data = await response.json();

      if (!response.ok) {
        const error = (data && data.message) || response.status;
        return Promise.reject(error);
      }

      this.setState({ postId: data.id })
    })
    .catch(error => {
      this.setState({ errorMessage: error.toString() });
      console.error('There was an error!', error);
    });
}
 • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
اگر قبلاً حساب کاربری دارید با پر کردن فیلد های زیر یا به عنوان مهمان ارسال کنید.
نام*
ایمیل*
وب سایت