پاسخ داده شد
0
0

radio در react چگونه پیاده سازی می شود؟

 • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
پاسخ عالی
0
0

برای اینکار بصورت زیر عمل می کنیم:

class myForm extends React.Component {

constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {selectedOption: ''};

handleOptionChange: function (changeEvent) {
 this.setState({
  selectedOption: changeEvent.target.value
 });
}
render: function(){
      return (
<form>
  <div className="radio">
   <label>
    <input type="radio" value="React" 
           checked={this.state.selectedOption === 'React'} 
           onChange={this.handleOptionChange} />
    React
   </label>
  </div>
  <div className="radio">
   <label>
    <input type="radio" value="JSF" 
           checked={this.state.selectedOption === 'JSF'} 
           onChange={this.handleOptionChange} />
    JSF
   </label>
  </div>
  <div className="radio">
   <label>
    <input type="radio" value="JavaScript" 
           checked={this.state.selectedOption === 'JavaScript'} 
           onChange={this.handleOptionChange} />
    JavaScript
   </label>
  </div>
 </form>
 )
}

 

 • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
اگر قبلاً حساب کاربری دارید با پر کردن فیلد های زیر یا به عنوان مهمان ارسال کنید.
نام*
ایمیل*
وب سایت