پاسخ عالی
0
0

برای کنترل فیلدها در struts دو روش وجود دارد:

 1.  در کلاس اکشن فرم صفحه متد Validation قرار دهیم.
 2.  در فایل Validation.xml فیلد مورد نظر را در تگ <field> اضافه کنیم:

 

 

 <form  name="formname”">
      <field  property=" company "
           depends="maxlength,minlength, required " page="0">
        <arg0 key=" fieldName"/>
        <arg1 name="maxlength" key="${var:maxlength}" resource="false"/>
        <arg1 name="minlength" key="${var:minlength}" resource="false"/>
        <var>
          <var-name>maxlength</var-name>
          <var-value>4</var-value>
        </var>
        <var>
          <var-name>minlength</var-name>
          <var-value>3</var-value>
        </var>
      </field>

در فایل jsp فرم  داریم:

<html:text property="company"/>
<bean:message key="fieldName" />

در اینجا بیان کردیم که ورود فیلد company

در فرم الزامی می باشد و
همچنین طول آن باید حداقل 3 و حداکثر 4 باشد.

 • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
اگر قبلاً حساب کاربری دارید با پر کردن فیلد های زیر یا به عنوان مهمان ارسال کنید.
نام*
ایمیل*
وب سایت