0 رای
318 نمایش
چگونه می توانیم در ECMAScript بر روی هر المان از یک مجموعه(set) یک تابع callback  فراخوانی کنیم؟
0 رای
405 نمایش
تفاوت بین const و let در ECMAScript  چیست؟
نمایش 2 نتایج