0 رای
435 نمایش
فرض کنید بخواهیم یک اکتیویتی را در حالت (عمودی) portrait یا (افقی) landscape قفل کنیم تا دیگر صفح...
  • نفیسه افقی 4 سال قبل سوال کرد
  • آخرین فعالیت در 4 سال قبل
نمایش 1 نتیجه