0 رای
337 نمایش
چگونه می توانیم در bootstrap سایز تصویر را به گونه ای تنظیم کنیم که متناسب فرم ما باشد؟
نمایش 1 نتیجه