0 رای
384 نمایش
روش singe class در هایبرنت با استفاده از  xml چگونه انجام می شود؟
نمایش 1 نتیجه