0 رای
389 نمایش
چگوه می توانیم در jsf یک لیست باکس دشته باشیم به گونه ای که فقط یک آیتم از آن قابل انتخاب باشد؟
0 رای
377 نمایش
چگوه می توانیم در jsf یک لیست باکس دشته باشیم به گونه ای که امکان انتخاب چند آیتم از آن وجود داشت...
نمایش 2 نتایج