پاسخ داده شد
پاسخ عالی
0
0

برای این کار می توانید از کتابخانه ffmpeg استفاده کنید. ابتدا آن را نصب کنید:

npm i @ffmpeg-installer/ffmpeg

بعد بصورت زیر از آن استفاده کنید:

  // Input file path
  const inputPath = file.path;

  // Output file path
  const outputPath = 'compressed/uploads/posts/'+file.filename;

  const fs = require('fs');
  const outputDir = 'compressed/uploads/posts';
  if (!fs.existsSync(outputDir)) {
   fs.mkdirSync(outputDir, { recursive: true });
  }

  const ffmpegPath = require('@ffmpeg-installer/ffmpeg').path;
  const ffmpeg = require('fluent-ffmpeg');
  ffmpeg.setFfmpegPath(ffmpegPath);

  const command = ffmpeg(inputPath)
  .videoCodec('libx264')
  .outputOptions(['-preset slow', '-crf 0'])
 .output(outputPath)
 .on('end', () => {
  console.log('Compression complete!');
  
 });

command.run();

*دقت کنید که فشرده سازی عملی زمانبر خواهد بود که در یک thread جداگانه انجام می شود و بسته به اندازه اولیه ویدیو زمان متفاوتی خواهد داشت.

*با تغییر متغیرهای ffmpeg می توانید نحوه فشرده سازی را تعیین کنید (در اینجا با تغییر outputOptions و videoCodec )

*برای یک الگوریتم فشرده سازی خاص با ffmpeg این پست را ببینید.

* اگر خواستید فایل فشرده شده را جایگزین فایل اصلی کنید، از این پست کمک بگیرید.

* اگر در نحوه ذخیره کردن فایل آپلودی کاربر سوال داشتید، این پست را ببینید.

*برای فشرده سازی تصاویر این پست را ببینید.

 • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
اگر قبلاً حساب کاربری دارید با پر کردن فیلد های زیر یا به عنوان مهمان ارسال کنید.
نام*
ایمیل*
وب سایت