پاسخ داده شد
0
0

Autowiring براساس ‘byType’ در Spring چگونه انجام می شود؟

 • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
پاسخ عالی
0
0

در این روش property ها براساس نوع آنها(type) بایند می شوند.در این روش در فایل xml ویژگی autowire برابر byType قرار داده می شود. سپس spring در بین ها جستجو می کند و  هر بین  که نوع آن با property  مورد نظر یکسان باشد را به آن property بایند می  کند.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
  xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
  http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd
  http://www.springframework.org/schema/context/
  http://www.springframework.org/schema/context/spring-context-3.0.xsd">
   
  <bean id="employee" class="com.howtodoinjava.autowire.byType.EmployeeBean" autowire="byType">
    <property name="fullName" value="Lokesh Gupta"/> 
  </bean>
 
  <bean id="department" class="com.howtodoinjava.autowire.byType.DepartmentBean" >
    <property name="name" value="Human Resource" />
  </bean>
 
</beans>

EmployeeBean.java

 
public class EmployeeBean
{
  private DepartmentBean departmentBean;
   
  private String fullName;
 
  public DepartmentBean getDepartmentBean() {
    return departmentBean;
  }
  public void setDepartmentBean(DepartmentBean departmentBean) {
    this.departmentBean = departmentBean;
  }
  public String getFullName() {
    return fullName;
  }
  public void setFullName(String fullName) {
    this.fullName = fullName;
  }
}

در اینجا departmentBean به بین department بایند می شود.

 • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
اگر قبلاً حساب کاربری دارید با پر کردن فیلد های زیر یا به عنوان مهمان ارسال کنید.
نام*
ایمیل*
وب سایت