0 رای
402 نمایش
چگونه می توانیم در پایتون در یک فایل بنویسیم؟
0 رای
330 نمایش
چگونه می توانیم در پایتون یک فایل را بخوانیم؟
نمایش 2 نتایج