0 رای
483 نمایش
validation ها در struts2  با استفاده از فایل xml چگونه انجام می شود؟
نمایش 1 نتیجه