0 رای
474 نمایش
انوتیشن در struts2 چگونه انجام می  شود?
0 رای
487 نمایش
validation ها در struts2  با استفاده از فایل xml چگونه انجام می شود؟
نمایش 2 نتایج