0 رای
4k نمایش
فرض کنیم لیستی از نام افراد داریم و می خواهیم اسامی افرادی که با حرف خاصی شروع می شوند را پیدا کن...
نمایش 1 نتیجه