0 رای
333 نمایش
چگونه می توانیم دو لیست را در پایتون با هم ترکیب کنیم؟
0 رای
4k نمایش
فرض کنیم لیستی از نام افراد داریم و می خواهیم اسامی افرادی که با حرف خاصی شروع می شوند را پیدا کن...
نمایش 2 نتایج