0 رای
4k نمایش
فرض کنیم لیستی از نام افراد داریم و می خواهیم اسامی افرادی که با حرف خاصی شروع می شوند را پیدا کن...
1 رای
3k نمایش
چگونه می توانیم در پایتون عناصر مشترک در دو مجموعه(set) را پیدا کنیم؟
0 رای
894 نمایش
چگونه می توانیم در پایتون دو مجموعه را با هم ادغام کنیم؟
0 رای
858 نمایش
چگونه می توانیم در پایتون عنصری از یک مجموعه را حذف کنیم؟
نمایش 4 نتایج